ĮŽANGA

TELEMEDICINA IR TELEDERMATOLOGIJA

Prof. G. Balevičienė,

Prof. G. Balevičienės  klinika, Vilnius

 

Dr. L. Jazukevičius,

Verkių klinika, Vilnius

 

Lietuviškame tarptautinių žodžių žodyne šių terminų nėra, tačiau tele- (gr. tele – toli) apibūdinamas kaip tarptautinių žodžių pirmasis dėmuo, rodantis veiksmą, vykstantį per didelį atstumą (1).

Diagnostinius sprendimus medicinoje lemia daug faktorių. Vieni iš svarbiausių – kokybiška vaizdinė ir žodinė bei tekstinė informacija. Sparčiai besivystančios skaitmeninės technologijos paciento ir gydytojo bei gydytojų tarpusavio bendravimui atvėrė naujų galimybių – diagnostiniu požiuriu vertinga informacija galima keistis ne tik tiesiogiai, sinchroniškai, bet ir per atstumą – neakivaizdžiai, asinchroniškai.

Telemedicina – nuotolinis pacientų konsultavimas ir gydymas pasitelkiant skaitmenines medicininės informacijos išsaugojimo ir persiuntimo priemones.

Pirmą kartą telekomunikacijos priemonės medicinoje panaudotos 1897 m. pacientą konsultuojant telefonu (2). I-ojo Pasaulinio karo metais tam plačiai pradėtas naudoti radijas (3). Rentgenogramas, pasinaudojant telefono ryšiu, pavyko persiųsti 1950 m. (4). Naują impulsą telemedicinos vystymuisi suteikė televizija ir kosminiai NASA projektai – pirmosios videokonferencinės telemedicinos sistemos įdiegtos 1964 m. ir 1967 m.  JAV (5). Telemedicinos terminas medicininėje literatūroje pirmą kartą paminėtas 1974 m. (6), o į medicininės literatūros paieškos sistemas įtrauktas 1993 m. (3).

Praėjusio amžiaus 6-ajame ir 7-ajame dešimtmetyje vykdyti telemedicinos projektai, dėl įrangos brangumo ir nepakankamos diagnostinių vaizdų kokybės, buvo negausūs. Lūžis įvyko 9-ajame dešimtmetyje įdiegus skaitmenines informacijos išsaugojimo ir persiuntimo technologijas – iki 1990 m. JAV  vykdyta mažiau 10 projektų, nuo 1994 m. nauji telemedicinos projektai pradėti 34 valstijose., 2000 m. - užregistruota 141 telemedicinos programa (1lentelė)(7,8).  

1 lentelė. Telemedicinos projektų dinamika JAV
 

LAIKOTARPIS TELEMEDICINOS PROJEKTAI
1970 – 1990 10<
1994 34
2000 141

Telemedicinos technologijos taikomos daugelyje šiuolaikinės medicinos sričių:

 • teleradiologijoje – radiologinių vaizdų nuotoliniam vertinimui;
 • telepatologijoje – patologinių preparatų nuotolinėms konsultacijoms;
 • teleslaugoje ir telemonitoringe – nuotolinei pacientų priežiūrai;
 • telechirurgijoje – teikiant labiau patyrusių specialistų konsultacijas;
 • chirurginėje telerobotikoje – operacijų metu naudojantis robotais ir virtualios realybės technologijomis;
 • nuotoliniu būdu konsultuojant kardiologinius, onkologinius, dermatologinius ir kt. pacientus.

Telemedicinoje šiuo metu naudojami trys pacientų nuotolinio konsultavimo metodai:

 • akivaizdinis, interaktyvus, sinchroninis (interaktyvioji telemedicina), pasitelkiant skaitmenines videokonferecines technologijas – dėl didelių laiko sanaudų ir brangumo šis metodas naudojamas retai (5);
 • neakivaizdinis, asinchroninis („išsaugok ir išsiųsk“ telemedicina) – vyraujantis metodas. Pradžioje naudotas gydytojams konsultuojantis tarpusavyje, šiuolaikiniuose telemedicinos projektuose pacientai gali kreiptis telemedicininės konsultacijos ne tik per tarpininkus, bet ir tiesiogiai;
 • kombinuotas metodas.

Teledermatologija – telemedicinos sritis, nagrinėjanti nuotolines odos ligų diagnostikos ir gydymo galimybes. Terminas pasiūlytas ir pirmasis teledermatologijos projektas pradėtas 1995 m. Oregone, JAV (8). Odos ligų diagnostikoje vyrauja vizualiniai metodai, dėl lėtinio daugelio susirgimų pobūdžio, dermatologija pasitarnavo daugelio telemedicininių tyrimų modeliavimui ir šiuo metu yra geriausiai išvystyta telemedicinos sritis.  2003 m. duomenimis JAV – vykdyti 62 teledermatologiniai projektai, o  2009 m. pasaulyje veikė 240 teledermatologijos programų (7).

Teledermatologijoje, kaip ir telemedicinoje, dominavo akivaizdinė, sinchroninė, interaktyvi, telekonferencinė metodika. Pacientams ir gydytojams ji labiausiai primena įprastas dermatologines konsultacijas, tačiau, dėl sinchroniškumo reikalauja didelių laiko sanaudų, yra brangi. Įprastų dermatologinių konsultacijų skaičių šis metodas sumažina 44.4% - 82%. Pastaruoju metu teledermatologijoje įsivyrauja neakivaizdinis, asinchroninis, „išsaugok ir išsiųsk“ metodas, kai vaizdinė ir tekstinė diagnostinė informacija išsaugoma ir persiunčiama skaitmeniniu formatu. Įprastų dermatologinių konsultacijų skaičių šis metodas sumažina 13% - 58%. Didžiausi šio metodo privalumai – asinchroniškumas, nedidelės laiko sąnaudos ir pigumas. Literatūroje pateikiami abiejų teledermatologijos metodikų diagnostinio patikimumo, tikslumo ir kt. rodiklių lyginamieji duomenys, lentelės 2, 3 (7,9,10,11).

2 lentelė. Diagnostinio patikimumo palyginimas: asinchroninė ir sinchroninė teledermatologija

DIAGNOSTINIS PATIKIMUMAS

       
  

NEAKIVAIZDINĖ, ASINCHRONINĖ,
„IŠSAUGOK IR SIŲSK“
TELEDERMATOLOGIJA AKIVAIZDINĖ, SINCHRONINĖ, TELEKONFERENCINĖ TELEDERMATOLOGIJA
VISIŠKAS DIAGNOZIŲ SUTAPIMAS (%) 41 – 89 54 – 80
DALINIS DIAGNOZIŲ
SUTAPIMAS (%)
51 – 95    80 – 99

 

3 lentele. Diagnostinio tikslumo palyginimas: asinchroninė teledermatologija ir tradicinės dermatologinės konsultacijos

 DIAGNOSTINIS TIKSLUMAS
 
      
     
NEAKIVAIZDINĖ, ASINCHRONINĖ, „IŠSAUGOK IR SIŲSK“ TELEDERMATOLOGIJA  ĮPRASTA DERMATOLOGINĖ KONSULTACIJA
VISIŠKAS DIAGNOZIŲ SUTAPIMAS (%) 53 – 71 59 – 72
DALINIS DIAGNOZIŲ SUTAPIMAS (%) 68 – 85 80 – 97

Lyginant abi teledermatologijos metodikas, galima konstatuoti, jog sinchroninio metodo kokybiniai rodikliai yra geresni, tačiau daugumos tyrimų rezultatai skelbti iki 2001 metų. Nuo 2007 m. asinchroninis, „išsaugok ir siųsk“ metodas vyrauja: publikacijų skaičius yra daugiau nei du kartus gausesnis. Pabrėžiama, jog teledermatologiniams literatūros šaltiniams būdinga didelė metodinė įvairovė, trūksta metodologiniu požiūriu brandžių darbų, randomizuotų tyrimų (12,13,14,15,16,17).

Naujausi teledermatologijos tyrimai susiję su mobiliųjų technologijų ir teledermoskopijos panaudojimu (18,19,12,13). Teledermatologijos projektai vystomi daugelyje pasaulio šalių ir visuose žemynuose.

2002 m. Europoje įkurta Tarptautinė teledermatologijos draugija (International Society of Teledermatology), 2006 m. įvyko pirmasis suvažiavimas, o šių metų rudenį Amsterdame įvyks 3-asis.

Lietuvoje telemedicina prasidėjo 1997 m., Kauno medicinos akademijai užmezgus pirmąjį videokonferencinį ryšį su Stokholmo St.  Erik Eye Hospital. Vykdyti ir kiti projektai, tačiau jie orientuoti į akademinių įstaigų bendradarbiavimą (20,21,22). Pacientams skirtŲ telemedicinos programų iki pastarojo laiko nebuvo: www.odosinstitutas.lt – pirmasis tokio pobūdžio teledermatologinis projektas, todėl aktualumo nėra praradusi teledermatologijos tyrinėtojų iš Jungtinės Karalystės nuomonė, pareikšta dar 1998 m.:

"...Everyone involved with health should consider the role of telemedicine in their organization, not tomorrow but today... "  (9).

 

Literatūros šaltiniai

 1. Vaitkevičiūtė V. Tarptautinių žodžių žodynas, Vilnius 2004.
 2. Spencer D, Daugird A. The nature and content of telefone prescribing habits in a community practice. Fam Med 1990;22:205-9.
 3. Zundel K M. Telemedicine: history, applications and impact on librarianship. Bull Med Libr Assoc 1996; 84(1):71-9.
 4. Gershon-Cohen J, Cooley AG. Telegnosis. Radiology 1950 Oct;55:582-7.
 5. Bashur R, Lovett J. Assessment of telemedicine: results of the initial experience. Aviat Space Environ Med 1977 Jan;48(1):65-70.
 6. Mark RG. Telemedicine system: the missing link between homes and hospitals? Mod Nurs Home 1974 Feb;32(2):39-42
 7. Watson AJ, Pena V, Kvedar JC. Teledermatology. http://emedicine.medscape.com/article/1130654
 8. Douglas A, Perednia DA. Teledermatology: one application of telemedicine. Bull Med Libr Assoc 83(1) January 1995
 9. Wallace S, Wyatt J, Taylor PA. Telemedicine in the NHS for the millennium and beyond. Postgrad Med 1998;74:721-728
 10. Whited JD, Teledermatology Special Interest Group. Summary of the Status of Teledermatology Research. American Telemedicine Association; 2008 (serial online). Available at  http://www.americantelemed.org/files/publicmembergroups/teledermatology/Telederm Research Summary 2008
 11. Pak H, Burg G. Store-and-Forward Teledermatology. May 30,2008
 12. Loane MA, Bloomer SE, Corbett R et al. A comparison of real-time and store-and-forward teledermatology: a cost-benefit study. Br J Dermatol 2000; 143:1241-7
 13. Baba M, Seckin D, Kapdagli S. A comparison of teledermatology using store-and-farward methodology alone, and in combination with web camera videoconferencing. J Telemed Telecare 2005;11:354-60
 14. Persaud DD, Jreige S, Skedgel C et al. An incremental cost analysis of telehealth in Nova Scotia from a societal perspective. J Telecare 2005; 11:77-84
 15. Hicks LL, Boles KE, Hudson S et al. Patient satisfaction with teledermatology services. J  Telemed Telecare 2003; 9:42-5
 16. Eminovic N, Keizer de NF, Bindels PJE, Hasman A. Maturity of  Teledermatology Evaluation Research: A Systematic Literature Review. The  British Journal of Dermatology. 2007;156(3):412-419
 17. Bergamo TS. Can economic evaluation in telemedicine be trusted? A systematic review of the literature. www.resource-allocation.com/content/7/1/18
 18. Soyer HP, Hofmann-Wellenhof  R, Massone C, Gabler G, Dong H, Ozdemir F, Argenziano G (2005) telederm.org: Freely Available Online Consulations in Dermatology. Plos Med 2(4):e87
 19. Massone C, Hofmann-Wellenhof R, Ahlgrimm-Siess V, Gabler G, Ebner C, et al (2007) Melanoma Screening with Cellular Phones. Plos one 2(5): e483
 20. Telemedicine in Lithuania
  Telemedicine in Lithuania. Ingrida Barzdziukaite. Juozas Kupcinskas ... Sweden and Lithuania. Telemedicine activities in Lithuania www.medetel.lu/download/2008/parallel.../telemedicine_in_lithuania.pdf
 21. Development of International Telemedicine Network in Lithuania
  To develop technical infrastructure for telemedicine in Lithuania and to ... Development of telemedicine services in Lithuania has a great importance ... www.telemedicine.lu/.../Development_of_International_Telemedicine_Network_in_Lithuania.pdf
 22. Trends of telemedicine development in Lithuania cituojant A Paunksnis - Cituoja 5 - Susije straipsniai
  (1) Telemedicine Center of Kaunas University of Medicine, Lithuania ... The    main trends of telemedicine activities in Lithuania are: ...
  www.medetel.eu/.../Trends_of_telemedicine_development_in_Lithuania.pdf

 © www.odosinstitutas.lt, 2010

© UAB Verkių klinika; Adresas: Apkasų 6/26, Vilnius, LT-08221; Telefonas, faksas: 8 (5) 23 000 00; Elektroninis paštas: verkiuklinika@mail.com; Įmonės kodas: 122926820; A/S: LT027400012398423810